banner
Služby

Služby věděckotechnického parku CAVD

Možnost získání potřebného zázemí a klidu k práci a možnost dokončení a rozvoje projektů či produktů:

 • jsou vybudovány prostory laboratoří, kanceláři, prototypových dílen, prezentačních prostor, školicích místností a zázemí, včetně moderního přístrojového vybavení na jednom místě
 • je k dispozici veškerá technická podpora, energie, velkokapacitní infrastruktura, vysokorychlostní internet, facility management (úklid aj.), administrativní, recepční a asistentské služby, ostraha a zabezpečení areálu
 • jsou vyčleněny prostory pro služby Podnikatelského inkubátoru

Poradenské a komerční služby:

 • služby v oblasti založení nových společností – zpracování podnikatelského záměru, propagace a marketing pro začínající firmy, ekonomicko-organizační poradenství pro malé a střední podnikatele
 • komplexní poradenství v oblasti projektového financování se zaměřením na čerpání dotací z fondů Evropské unie, včetně analýz a zpracování metodik programových dokumentů
 • administrativní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení
 • odborná pomoc v oblasti certifikačních a akreditačních služeb
 • analýzy, měření a výzkum na zakázku
 • podpora při podávání patentů a tvorbě licenčních smluv (patentová a advokátní kancelář)
 • služby auditorské a znalecké kanceláře
 • právní poradenství a zastoupení
 • účetní služby a daňové poradenství

Pomoc při zajištění finančních zdrojů na dokončení produktu a vývoj aplikací:

 • účast v dotačních programech za podpory zkušených dotačních poradců
 • kontakt na Investory do start - up firem
 • pomoc při zajišťování bankovních úvěrů a garancí
 • kontakt na soukromé finanční zdroje a strategické partnery
 • prodejní a marketingová aktivita směrem k investorům (korporace, státní správa, obchodní řetězce)

Kooperace pro realizaci výzkumu a vývoje

 • spolupráce s renomovanými organizacemi a špičkovými odborníky v daném oboru
 • spolupráce s partnerskými firmami, znalostními institucemi a ostatními VTP
 • spolupráce s vysokými školami a vědeckovýzkumnými ústavy
 • osobní kontakty s předními kapacitami vědy, výzkumu, techniky a obchodu

Finanční efekt a uspokojení z výsledků své činnosti

 • všestranná podpora při nalezení uplatnění inovativních produktů na trhu tuzemském i zahraničním
 • kooperace se zkušenými obchodníky z portfolia partnerských podniků, které mají obchodní zastoupení prakticky po celém světě

Pronájem laboratorních a kancelářských prostor

Vědeckotechnický park - CAVD nabízí k pronájmu moderně vybavené kancelářské prostory a laboratoře určené především pro Start-up firmy, inovační MSP a investory. Výhodou je i možnost využití zasedacích a konferenčních místností pro pořádání seminářů a workshopů. Areál vědeckotechnického parku CAVD se nachází v blízkosti města Dobříš a má dobrou dopravní dostupnost do Prahy.

Pro bližší informace k pronájmu nás prosím kontaktujte.