banner
Projekty - realizované
Metal 3D
Projekt METAL3D vznikl jako součást Centra Aplikovaného Výzkumu Dobříš. Díky všem výhodám 3D tisku z kovových materiálů nabízíme možnost být v řadě oborů jednoduše první na trhu a vytvářet výrobky unikátní konstrukce i vlastností. Naše tiskárna RENISHAW AM250 pracuje ve velmi kvalitní ochranné atmosféře a umožňuje tak dosahovat výborné vnitřní struktury tisknutých dílů.Více na www.metal3d.cz
Projekt METAL3D vznikl jako součást Centra Aplikovaného Výzkumu Dobříš. Díky všem výhodám 3D tisku z kovových materiálů nabízíme možnost být v řadě oborů jednoduše první na trhu a vytvářet výrobky unikátní konstrukce i vlastností.

Naše tiskárna RENISHAW AM250 pracuje ve velmi kvalitní ochranné atmosféře a umožňuje tak dosahovat výborné vnitřní struktury tisknutých dílů.

Více na www.metal3d.cz

Více
Méně
Smyčka opětovného využívání odpadních vod
Opětovné využívání odpadních vod je v mnoha zemích světa již běžnou praxí (a nutností). S ohledem na přibývající dlouhá období sucha, pokles vydatnosti nebo kvality zdrojů vody a neustále rostoucí cenu pitné vody, začíná být opětovné využívání atraktivním i v ČR. Této problematice se věnuje také Ústav technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT).Díky spolupráci s Centrem aplikovaného výzkumu Dobříš byla vybudována smyčka opětovného využívání. Část odpadních vod z budovy laboratoří Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT bude odkloněna na domovní čistírnu odpadních vod. Za domovní čistírnou bude voda čištěna pomocí různých metod terciárního čištění a bude možné ji čerpat zpět do objektu, kde poslouží ke splachování toalet.V rámci výzkumné činnosti Ústavu technologie vody a prostředí bude sledována kvalita vyčištěné odpadní vody s ohledem na její opětovné využití, ale také s ohledem na jiné oblasti problematiky odpadních vod (např. obsah nutrientů...
Opětovné využívání odpadních vod je v mnoha zemích světa již běžnou praxí (a nutností). S ohledem na přibývající dlouhá období sucha, pokles vydatnosti nebo kvality zdrojů vody a neustále rostoucí cenu pitné vody, začíná být opětovné využívání atraktivním i v ČR. Této problematice se věnuje také Ústav technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT).
Díky spolupráci s Centrem aplikovaného výzkumu Dobříš byla vybudována smyčka opětovného využívání. Část odpadních vod z budovy laboratoří Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT bude odkloněna na domovní čistírnu odpadních vod. Za domovní čistírnou bude voda čištěna pomocí různých metod terciárního čištění a bude možné ji čerpat zpět do objektu, kde poslouží ke splachování toalet.
V rámci výzkumné činnosti Ústavu technologie vody a prostředí bude sledována kvalita vyčištěné odpadní vody s ohledem na její opětovné využití, ale také s ohledem na jiné oblasti problematiky odpadních vod (např. obsah nutrientů či mikropolutantů). Bude také posuzována změna těchto parametrů v závislosti na aktuálním zatížení čistírny a na instalované technologii terciárního čištění.
Více
Méně
Vývoj a výzkum nové výrobní technologie pro výrobu měřících a kontrolních přípravků – kalibrů.
Cílem projektu je výzkum a vývoj nových výrobních technologií, včetně 3D tisků pro výrobu kontrolních a měřících přípravků – kalibrů, pro měření automobilových skel a jejich experimentální ověření v praxi. Využití vědeckých poznatků o nových materiálech a technologiích a možnostech v progresivních konstrukčních programech a výrobních procesech, bude realizováno ve spolupráci s centrem aplikovaného výzkumu Dobříš (CAVD). Výstupem projektu bude ověřená technologie.
Cílem projektu je výzkum a vývoj nových výrobních technologií, včetně 3D tisků pro výrobu kontrolních a měřících přípravků – kalibrů, pro měření automobilových skel a jejich experimentální ověření v praxi. Využití vědeckých poznatků o nových materiálech a technologiích a možnostech v progresivních konstrukčních programech a výrobních

procesech, bude realizováno ve spolupráci s centrem aplikovaného výzkumu Dobříš (CAVD). Výstupem projektu bude ověřená technologie.

Více
Méně
Vytvoření prototypu bezpilotního letadla využívající výhody technologie 3D tisku z kovu.
Cílem projektu je vyvinout prototyp bezpilotního letadla (UAV) plně využívající výhod technologie 3D tisku z kovu na základě realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v konsorciu firmy CAVD vlastnící technologie aditivní výroby pomocí 3D tisku z kovu a výrobcem bezpilotních letadel Droneservices.
Cílem projektu je vyvinout prototyp bezpilotního letadla (UAV) plně využívající výhod technologie 3D tisku z kovu na základě realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v konsorciu firmy CAVD vlastnící technologie aditivní výroby pomocí 3D tisku z kovu a výrobcem bezpilotních letadel Droneservices.
Více
Méně
Vytvoření prototypu kompozitního jízdního kola využívající výhody technologie 3D tisku z kovu.
Projekt je zaměřen na optimalizaci designu výrobku od prvopočátku návrhu s cílem vytvořit prototyp jízdního kola využívajícího výhody kombinace karbonových kompozitních dílů a dílů vyrobených pomocí 3D tisku z kovu na základě realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v konsorciu firmy CAVD vlastnící technologie aditivní výroby pomocí 3D tisku z kovu a výrobcem špičkových jízdních kol FESTKA.
Projekt je zaměřen na optimalizaci designu výrobku od prvopočátku návrhu s cílem vytvořit prototyp jízdního kola využívajícího výhody kombinace karbonových kompozitních dílů a dílů vyrobených pomocí 3D tisku z kovu na základě realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v konsorciu firmy CAVD vlastnící technologie aditivní výroby pomocí 3D tisku z kovu a výrobcem špičkových jízdních kol FESTKA.
Více
Méně
Vývoj a výzkum inovované technologie pro extrakci rostlin a její aplikaci při výrobě nových bylinných nápojů.
Cílem projektu je využití obsahových biologických aktivních látek rostlin pro cílenou a definovanou přípravu potravinových doplňků. Vybrané léčivé a aromatické rostliny budou využity jako zdroj aktivních, zdraví prospěšných látek. Takto připravené nápoje bude možno nabídnout i dětem jako zdravou alternativu v současné době komerčně nabízených, často přeslazených nápojů.
Cílem projektu je využití obsahových biologických aktivních látek rostlin pro cílenou a definovanou přípravu potravinových doplňků. Vybrané léčivé a aromatické rostliny budou využity jako zdroj aktivních, zdraví prospěšných látek. Takto připravené nápoje bude možno nabídnout i dětem jako zdravou alternativu v současné době komerčně nabízených, často přeslazených nápojů.
Více
Méně
Tvarované tuhé biopalivo na bázi bioodpadů a biomasy a jeho využití v kotelnách a dřevoplynových stanicích.
Cílem projektu je vyřešit technologie pro výrobu biopaliv v halové kompostárně a využití vyrobeného biopaliva v dřevoplynové stanici a v okolních kotelnách. Technologie bude využívat biologické sušení, aerobní stabilizaci a následné tvarování směsí bioodpadů. Výsledky projektu umožní podnikat ve zcela novém oboru.
Cílem projektu je vyřešit technologie pro výrobu biopaliv v halové kompostárně a využití vyrobeného biopaliva v dřevoplynové stanici a v okolních kotelnách. Technologie bude využívat biologické sušení, aerobní stabilizaci a následné tvarování směsí bioodpadů. Výsledky projektu umožní podnikat ve zcela novém oboru.
Více
Méně
Rozhodnutí o vydání obligací CAVD
Rozhodnutí o vydání obligací CAVD zde. 
Rozhodnutí o vydání obligací CAVD zde. 
Více
Méně