banner
Nabízíme

Výhody vstupu do VTP pro držitele duševního vlastnictví nebo Start Up firmu:

Získání potřebného zázemí, klidu k další práci a možnost dokončení a rozvoje svých produktů

 • vybavené prostory kanceláři, prezentačních prostor a zázemí
 • unikátní přístrojové vybavení laboratoří a dílen na jednom místě
 • technická podpora (web)

Bezpečnost a jistota kontroly kapitalizace duševního vlastnictví prostřednictvím VTP

Kompletní podnikatelský servis za příznivé ceny

 • zabezpečení objektů a prostor pro podnikání
 • právní poradenství a zastoupení
 • účetní a daňové poradenství
 • patentová a právní ochrana
 • dotační poradenství
 • prodejní a marketingová aktivita směrem k investorům (korporace, státní správa, obchodní řetězce)

Finanční zdroje na dokončení produktu a vývoj aplikací

 • účast v dotačních programech za podpory zkušených dotačních poradců
 • investoři do Start - up firem
 • bankovní úvěry
 • soukromé zdroje.

Kooperace pro realizaci výzkumu a vývoje

 • spolupráce s renomovanými organizacemi a špičkovými odborníky v daném oboru
 • spolupráce s partnerskými firmami, znalostními institucemi a ostatními VTP
 • spolupráce s vysokými školami a vědeckovýzkumnými ústavy
 • osobní kontakty s předními kapacitami vědy, výzkumu, techniky a obchodu

Finanční efekt a uspokojení z výsledků své činnosti

Co nabízí investorovi vstup do VTP?

Investice do realizace výstupů aplikované vědy a výzkumu

 • v současnosti jedna z nejvíce výdělečných oblastí s obrovským ziskovým potenciálem do budoucna

Prestiž

 • spolupráce s renomovanými organizacemi a předními výzkumnými pracovišti

Konkurenční výhoda

 • inspirativní prostředí, koncentrace špičkových firem. Nejmodernější aplikace a informace o trendech

Přístup k dotačním prostředkům

 • cílené vyhledávání dotačních titulů a zpracování žádostí renomovanými dotačními poradci, sníží dlouhodobou potřebu ukotvení vlastních zdrojů financí, které je možné využít jiným způsobem

Areál v blízkosti Prahy

 • moderně vybavené prostory kanceláří a laboratoří

Vznik mozkových trustů

 • úzká spolupráce s partnerskými firmami a znalostními institucemi

Unikátní přístrojové vybavení laboratoří a dílen

 • mimořádný zájem firem z oboru nanomateriálů

Mimořádné finanční přínosy při kapitalizaci výsledků činnosti VTP

 • prodej patentů, licencí, užitných vzorů… apod