banner
Areál CAVD

Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš - CAVD
pavučina

Společnost a infrastruktura CAVD

Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš je členem :

Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. 
(SVTP ČR, z.s.)

Centrum podporuje nově vznikající projekty, inovace a nová technologická řešení a jejich transfer do praxe. Poskytuje zázemí, technologické zajištění a podporu podnikatelským subjektům, které chtějí uplatňovat nejnovější vědecké poznatky a technologie, jenž mají šanci uspět na domácím i světovém trhu. Projekt byl z 60% financován z dotací EU. Do projektu nebyl investován žádný zahraniční kapitál. 

Mezi smluvní partnery patří: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Ústav experimentální botaniky AV ČR v.v.i. v Praze, Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i. ,  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká zemědělská univerzita v Praze, Rašínova Vysoká škola v Brně, Institut revitalizace ekosystémů v.v.i. Brno, Evropský  polytechniický institut v Kunovicích a další subjekty.

areál
areál
Soběstačnost je v době sílícího globalizačního procesu a snah distributorů o maximální závislost na centrálních zdrojích tím hlavním hnacím motorem při hledání optimálních řešení a někdy i těch odvážnějších. Příklady technologie na zpracování „odpadu“ ze dřevní hmoty instalované v areálu:

  • Biomasová stanice na výrobu EE a tepla
  • Briketovací linka
  • Výroba tvarovaného tuhého biopaliva na bázi biodpadu


Architektura areálu CAVD


Pod výrazným architektonickým ztvárněním bývalého vojenského brownfieldu je podepsán Ing.arch. Ondřej Duchan.

Podařilo se mu vdechnout areálu úplně nového ducha. Výraznými tvary čelních portálů tvořených lamelovými rošty ze speciálních dřevěných trámků odsunul do defenzívy původní typický ráz prvosledových štábních budov stojících na stráži států Varšavské smlouvy a zároveň tvarově čitelným až strohým designem dokázal zachovat to pozitivní, čím se vyznačuje military architektura.
Jasné proporce, vše podřízeno funkčnosti, čistota tvarů a především velký prostor, který plně využijeme pro další rozvoj parku.

Důležitou součástí architektury areálu je sama příroda, kdy okolní lesy působí jako nevyčerpatelný zdroj další inspirace a odpočinku.